21.10.-24.10.2010г. - НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ДЕТСКА НЕВРОЛОГИЯ, ПСИХИАТРИЯ И ПСИХОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕТО С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ, гр.София, „Парк Хотел Москва”

01.09.2010 13:58

 

 

Невропсихологичен профил при деца със синдром на Даун –

възможности за интервенция

 

Автор: Севджихан Еюбова – клиничен психолог

Институция: „МБАЛ-Шумен”АД / Детско отделение – гр. Шумен

 

Резюме: Синдромът на Даун е едно от най-разпространените генетични заболявания, като честота му в България е 1 на 700-800 новородени, а рискът се влияе пряко от възрастта на майката. Броят на хромозомите определя не само отличителните физически белези при децата с Даун синдром, но и познавателните и поведенческите им  модели. Настоящият доклад представя когнитивните характеристики при деца със синдром на Даун. Невропсихологичният профил при тризомия 21 включва специфични характеристики в определени области на развитието като: моторика, говор и езикови умения, оперативна памет, зрителна памет и визуална обработка на информацията, способности за четене, математически умения, социално разбиране и интерактивни умения. Към всяка от областите на развитие са обсъдени и възможностите за интервенция и корекционна работа с деца със синдром на Даун.

 

Ключови думи: тризомия 21, невропсихологичен профил, интервенция