Психологическа лаборатория към Комплекс за социални услуги за деца и семейства - гр.Шумен

07.03.2013 18:44

Откриване на Психологическа лаборатория

към Комплекс за социални услуги за деца и семейства - гр.Шумен за 2013г.

 

Модерни подходи във възпитанието

водещ: Севджи Еюбова, клиничен психолог

 

Дата: 14.03.2013г. / четвъртък/  Начален час: 16:40

Място: КСУДС-гр.Шумен - Конферентна зала