Среща на специалисти в областта на ранната интервенция, 12 март 2012, гр.Варна, Карин Дом

28.02.2012 11:24

 

СИНЕКТИКА В РАННАТА ИНТЕРВЕНЦИЯ

Автор: Севджихан Еюбова

представяне на доклад

 

Допълнителна информация на сайта на Община Варна

и сайта на Фондация Карин Дом