25.11.2009г. - Среща с родители на деца със синдром на Даун и синдром на Williams-Beuren

11.11.2009 09:49

Тема: Възможности за интервенция при синдром на Даун и синдром на Williams-Beuren

 

Среща с родители на деца със синдром на Даун и синдром на Williams-Beuren

организатор: Ресурсен център - Шумен

място: Ресурсен център - Шумен

дата: 25-ти ноември 2009г.

час: 18:00 часа