VІ-ти конгрес по психология, София - 18-20 ноември 2011г.

10.04.2011 13:22

VI Национален конгрес по психология

София, 18 – 20 ноември 2011

 

Уважаеми колеги,

Управителният съвет на Дружеството на психолозите в България (ДПБ) най-учтиво Ви кани да вземете участие в VI-я Национален конгрес по психология – 18-20 ноември 2011 година в София. Общото събрание на Дружеството на психолозите, проведено през ноември 2010  година упълномощи Управителния съвет на ДПБ да започне подготовка за провеждането на конгреса като привлече за участие представители на всички сфери на психологията: професионалисти във ведомства и институции, академични звена, университети и НПО, научни работници, частно практикуващи специалисти, обучаващи се в горните степени на психологичното образование. Конгресът ще се проведе в рамките на три дни през ноември 2011 година в град София. Програмата на конгреса ще включва пленарни заседания с основни доклади, секционна работа в тематични симпозиуми с представяне на научни доклади и съобщения, постер-сесии, кръгли маси, работни дискусии и срещи, тренинг семинари, демонстрации, изложба на литература и др.

Обръщаме се към вас с покана да участвате в работата на конгреса със свои научни доклади и съобщения, постери и предложения за организирането на кръгли маси, дискусии и тренинг семинари. За целта е нужно да се запознаете с изискванията за оформяне на резюметата и анотациите на научните доклади, съобщения и постери, и да ни изпратите по е-поща или с писмо резюметата и анотациите на предлаганите от вас материали и форми на участие в програмата на конгреса.  Всеки участник в конгреса може да участва с максимум два текста (доклад или съобщение, самостоятелни и/или в съавторство) и до два постера. Приетите от програмния и организационен комитет на конгреса научни доклади и съобщения ще бъдат публикувани в официален сборник.

ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПОКАНАТА ЗА УЧАСТИЕ и РЕГИСТРАЦИОННИЯ ФОРМУЛЯР < можете да свалите оттук.

Молим Ви да обърнете специално внимание на следните срокове и условия за участие:

  • до 15 април 2011 г. – представяне на резюмета и анотациите от желаещите да участват с доклади, съобщения, постери, тренинг семинари, кръгли маси, тематични дискусии. Потвърждения за приемането им ще бъдат изпратени до 30 април 2011 г.
  • до 15 септември 2011 г. – представяне на пълния текст на докладите и съобщенията за включване в Сборника с научни доклади и съобщения.
  • Такса участие: При внасяне на таксата до 1 октомври 2011 г. – за редовни членове (с внесен членски внос за 2011 г.) на ДПБ – 60 лева; за други участници – 80 лева; за членове на Младежката секция на ДПБ и СМПБ “4 Април” както и за пенсионирани членове на ДПБ – 30 лева; за други студенти и пенсионери – 40 лева. При внасяне на таксата след 1 октомври 2011 г. и на място – за редовни членове на ДПБ – 80 лева; за други участници – 100 лева; за членове на Младежката секция на ДПБ и СМПБ “4 Април” както и за пенсионирани членове на ДПБ – 40 лева; за други студенти и пенсионери – 50 лева.

Адрес за кореспонденция: Дружество на психолозите в Република България (ДПБ)

1505 София, ул.”Черковна” 52, ап. 2

E-mail:                         office@psychology-bg.org

Телефони:                02/843 5854   0888 429730

С уважение, Пламен Димитров, Председател на УС на ДПБ