ВИДОВЕ МОЗЪЧНИ ВЪЛНИ

Електрическата дейност на мозъка се проявява под формата на т.нар. мозъчни вълни, които се генерират при комуникацията между невроните. Тази електрическа активност може да бъде регистрирана, чрез електроенцефалографски запис (ЕЕГ).

Мозъчните вълни се измерват в честоти (Hz) и амплитуди (µV).

Основно се делят на:

  •  Делта вълни под 4 Hz
  •  Тета вълни между 4-7 Hz
  •  Алфа вълни между 8-13 Hz
  •  Бета вълни между 13-38 Hz
  •  Гама вълни между 39-100 Hz
  •  СМР (сензомоторен ритъм) - около 14 Hz