НЕВРОТРЕНИНГ или ЕЕГ-БИОФИДБЕК

Невротренингът представлява тренировка на мозъчната дейност, чрез която мозъкът се учи да функционира ефективно. Методът се  нарича още ЕЕГ-биофидбек, защото се базира на измерването на електрическата дейност на мозъка, чрез електроенцефалография или ЕЕГ. Невротренинга е обучение в саморегулация, чрез предоставянето на директна биологична обратна връзка. 

 

Методът е насочен към състояния, свързани с мозъчна дисрегулация. Те са многобройни и могат да включват: тревожност, депресия, дефицит във вниманието, поведенчески отклонения, различни нарушения на съня, главоболия, мигрени, предменструален синдром, емоционални проблеми, различни органични мозъчни състояния, припадъци, церебрална парализа, аутизъм и др.

 

Въпреки „терапевтичният ефект”, който методът притежава, невротренинга не е лек за органични заболявания, но подобрява в значителна степен функционирането на мозъка. В случаите, в които със сигурност се касае за дисрегулация, обучението в саморегулация може да доведе до преодоляване на проблемите, но отново не може да се говори за лечение.

 

Най-честите причини за промяна в мозъчната регулация са:

* Травми

* Лекарствени средства и алкохол

* Умора

* Емоционален дистрес

* Болка

* Стрес

 

Винаги изисквайте от специалиста, работещ по този метод да предостави сертификат за преминато обучение или проверете обявените специалисти в сайта на Българската асоциация по биофидбек.